با عضو شدن در کانال تلگرام ما از اخرین مطالب باخبر شوید

همین حالا عضو شوید!

اموزش css

اموزش css

در اموزش قبلی Html  ان را برسی کردیم و مقداری از ان را یاد گرفتیم.

در این اموزش سعی بر این است که  Css را به به طور مقدماتی یاد بگیریم.css برای رنگ و لعاب به عناصر html درون صفحه است که مخفف کلمه ی cascade syle sheet میباشد.

ما به سه روش میتوانیم css را به صفحه ی html خود اعمال کنیم :

   1.درون خطی:

       بدین منظور است که مادرون همان خطی که کد html خود را نوشتیم css خود را هم مینویسیم:  (با اتریبیوت style)

<p style="background: red;">inline css</p>

2.درون صفحه ای:

      برای عمل به این روش به این صورت عمل میکنیم که درون صفحه (معمولا در درون تگ head) تگ style خود را باز میکنیم و  دستورات css خود را مینویسیم: 

<"style type="text/css>
}p
;background: red

{

</style>

 در اینجا ما یک تگ style باز کردیم و اتریبیوت type="text/css" را به ان دادیم که معنی ان این است نوع محتوای ما از نوع متن css است و بعد درون ان دستورات را نوشتیم.

   ساخت فایل css :

    در این روش ما ابتدا یک فایل با فرمت .css میسازیم و بعد درون صفحه ی html ان را لینک میدهیم(وصل میکنیم به صفحه ی html خود) ودرون ان دستورات را مینویسیم و دستورات درون صفحه اعمال میشوند.   

<"link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css>

اتریبیوت href مسیر فایل css مارا مشخص میکند rel بدین معنی است که نقش این فایل استیل صفحه است.

نکته: در مورد مسیر یابی فایل های css در اموزش بعدی صحبت خوایم کرد.

سینتکس(syntax) یا قواعد نوشتاری css :

                                  

ما درون css ابتدا تگ یا المنتی که میخواهیم روی ان تغییرات ظاهری ایجاد کنیم را مینویسیم (ان را بر اساس id یا class یا نام تگ انتخاب میکنیم) و بعد اکولاد باز و بسته را مینویسیم.

درون دو اکولاد نام ویژگی را مینویسیم و بعد ام را مقدار میدهیم و در اخر ; میگذاریم.

نکته:برای استفاده از اتریبیوت ایدی یک تگ برای استایل دهی ابتدا # را نوشته و بعد ایدی ان تگ را مینویسیم و برای استفاده از class تگ برای استایل دهی ابتدا . را مینویسیم و بعد نام کلاس ان تگ

موفق باشید!!


  نویسنده : مدیر سایت

  تاریخ انتشار : 1397/6/14


نظرات